CHCETE SE STÁT ČLENEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PRAHA 1?

Informujte nás o svém zájmu o členství na e-mailu info@hkpraha1.cz. Do zprávy uveďte název společnosti, kterou chcete registrovat a kontaktní osobu, se kterou přihlášení dokončíme. Naše asistentka vyřeší vše potřebné.

Žádost o přijetí nového člena projedná představenstvo, následně žadatele o členství seznámí s výsledkem prostřednictvím kontaktního e-mailu a zašle mu výzvu k úhradě členského příspěvku na jím určený e-mail.

Do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě členského příspěvku je nezbytné členský příspěvek uhradit. Následně Vám bude zaslán účetní doklad.

Výše ročního členského příspěvku dle usnesení Vlády ČR č. 1014 ze dne 20. srpna 2008 činí u fyzických osob 500 korun, u právnických osob 5 000 korun, resp. polovinu částky za první rok členství, pokud je člen přijat po 1.7. příslušného roku.

Po úhradě příspěvku je nový člen zapsán do seznamu členů Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Hospodářské komory Praha 1.

Člen přijatý za člena u jiné složky Hospodářské komory se může rozhodnout, že bude jako kmenový člen registrován u Hospodářské komory Praha 1. Člen, který je registrován jako kmenový člen u jiné složky hospodářské komory, se může stát nekmenovým členem Hospodářské komory Praha 1.

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailu info@hkpraha1.cz nebo telefonu +420 774 209 308.