Z mediálních výstupů souvisejících se zavedením zón placeného stání v dalších městských částech se zvedla vlna pochybností, zda se změní systém parkování platný pro území Městské části Praha 1, kdy by na modré zóně mohli parkovat i řidiči na základě úhrady parkovného prostřednictvím mobilní aplikace.

Hospodářská komora Praha 1 považuje stávající systém organizace parkování na území Prahy 1 za vyvážený a po mnoho let „usazený“. Je podle našeho názoru přijatelným jak pro obyvatele, tak i dodavatele služeb. Všichni jsou na tento systém zvyklí a naučili se v něm přijatelně koexistovat. Dodavatelé služeb mají zakoupené stírací parkovací karty, které jim umožňují využít stání na modré zóně, a jsou zvyklí se jimi předzásobit. Jsme však přesvědčeni, že uvažovaná změna systému, který by učinil modrou zónu na území Prahy 1 „otevřenější“, by ve svém důsledku postihla jak obyvatele, tak zmiňované dodavatele služeb. Pružnější možnost zaparkovat v modré zóně jde proti smyslu organizace dopravy v pražské památkové rezervaci. Pokud je zde vůle ze strany magistrátu umožnit pružnější možnost parkování, pak stačí, aby se chopil příležitosti a konečně zbudoval podzemní parkoviště, která tuto možnost nabídnou. Většina z nás již nejednou navštívila Vídeň. Tam dokázali efektivně vyvážit systém parkování na povrchu a v podzemí. Centrum je obklopeno prstencem podzemních garáží, další garáže nabízejí místa i přímo na území historického centra. Poslední z nich vznikla na centrálním vídeňském náměstí přímo u svatoštěpánského dómu. A pokud procházíte okolními ulicemi, vládne zde parkovací mír. Hospodářská komora považuje takový model za následováníhodný, ovšem vyžadující více umu a úsilí než pouhé administrativní rozhodnutí sekundované přemalováním dopravních značek. Je to sice snadnější cesta, úlevu však nikomu nepřinese a k řešení rozhodně nesměřuje. Pravděpodobnějším výsledkem bude válka o parkování v ulicích Prahy 1 tak, jak jsme ji zažili na počátku 90.let.

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek jednoznačně prohlásil, že jakékoli změny v parkování na území městských částí se odehrají pouze na základě iniciativy příslušné radnice, a pokud si městská část změny nepřeje, bude takové stanovisko respektováno. Hospodářská komora Praha 1 se proto obrátila na Městskou část Praha 1 s žádostí o vyslovení jasného stanoviska k budoucnosti parkování na území Prahy 1. Současně jsme připraveni nabídnout odborníky ke zpracování jeho návrhu.

Filip Dvořák, místopředseda HK Praha 1