Iniciativa chce oživení lokality Na Poříčí

9. 6. 2017 | Pražský patriot

Kavárna, kde vědí, jakou kávu pijete nejradši, květinářka, která vás při nákupu pugétu voňavých květin osloví jménem, sousedé, kteří rozhodně nejsou anonymní. V Berlíně takhle idylicky fungují „kiez“ – čtvrti postavené na osobních vztazích, místa, která se stala součástí životního stylu svých obyvatel.

O vzkříšení lokality okolo ulice Na Poříčí na principu osobních vztahů se chce pokusit iniciativa GOFLORENC.

„Vytvořili jsme dotazník s 10 otázkami, jehož prostřednictvím se snažíme zjistit, co si lidé pro tuto lokalitu skutečně přejí, zda považují za prioritu pro zlepšení zeleň, čistotu ulic, nové lavičky, částečné odklonění dopravy nebo třeba parkování. Výsledky necháme vyhodnotit a dáme k dispozici našemu partnerovi Hospodářské komoře Praha 1, který je předloží příslušným úřadům,“ vysvětlují organizátoři z iniciativy GOFLORENC, sdružující majitele objektů, nájemníky obchodů či restaurací v ulici Na Poříčí a okolí.

Dotazník je k dispozici on-line na www.goflorenc.cz a jeho vyplnění zabere jen pár minut. V úterý 6. června bylo na zastávkách metra Florenc, Můstek a na nádražích rozdáno 10 000 letáků s dotazníkem a ve stejný den vyšel v nákladu 12 000 kusů business magazín Noviny&Novinky, kde je dotazník v kompletní podobě rovněž k dispozici. Vyplněné dotazníky je možné do 20. června odevzdat na adresách: Dům Černá Labuť, Na Poříčí 25 – Loving Hut, Vegan Market, Cukrářství nebo na recepci / Florentinum, Na Florenci 15 – recepce / v restauraci La Bottega Linka, Havlíčkova 13 nebo ofocené či naskenované zaslat na: goflorenc@novinyanovinky.cz.

Ulice Na Poříčí je pojmenována podle osady Poříčí, která vznikala při řece a patří k nejstarším v Praze, první zmínky pocházejí z roku 993! Téma revitalizace této lokality není nové, příslušnou studii pro hlavní město Prahu vypracoval architektonický ateliér TaK Architects už v roce 2009.

Architekt Marek Tichý k tomu říká: „Ulice Na Poříčí je dnes příkladem, kdy namísto městského bulváru vznikla nevzhledná ulice. Veškerý provoz se odehrává na nepřehledném, komunikačně často i kolizním prostoru. K tomu neuvěřitelný nepoměr ikonických budov, které tuto třídu lemují, jako vystřižených z učebnice architektury. Hlavní myšlenka návrhu je proto především vytvoření jasné osnovy, částečné odklonění dopravy, vytvoření většího podílu ploch pro pěší, jejich úprava ve smyslu pobytového komfortu, doplnění zeleně a mobiliáře.”

Projekt v posledních letech usnul a probuzen byl až v roce 2016 v souvislosti s připravovanou soutěží na architektonickou studii pro muzeum Slovanské epopeje na Těšnově.

ZDROJ: Iniciativa chce oživení lokality Na Poříčí