Praha se snaží podporovat podnikatele. Inovační centrum má za sebou první rok

13.1.2020 | Deník.cz

Necelé tři stovky lidí zavítaly s konkrétními dotazy za první rok do Podnikatelského a inovačního centra, které provozuje město ve Škodově paláci. Zdaleka nejvíc otázek se týkalo tzv. Pražského voucheru – dotačního projektu zaměřeného na podporu inovací nebo výjezdů na zahraniční veletrhy.

„Konzultace se ale zdaleka neomezují na finanční záležitosti, jako jsou dotace, nájmy či daňové úlevy. S klienty mluvíme třeba také o propojování různých podnikatelských sfér nebo fází. Příkladem může být řemeslník, který vyrábí brašny a chtěl se spojit s nějakým výrobcem spon,“ přiblížila konzultantka Daniela Krejsová.

Její kolega Michal Gyšov mi při mé návštěvě centra poskytl vyčerpávající rady ohledně modelového založení menšího bistra s čerstvým jídlem v centru Prahy. „Pokud bude Váš prostor schválený jako gastro prostor, tak stačí udělat jen změnu užívání. V opačném případě budete muset žádat o posouzení a vydání stanoviska hygienické stanice,“ upozornil. Jeho rady neopomenuly nutnost vyřízení nezbytných povolení od hygieniků, hasičů či živnostenského úřadu.

Podnikatelské a inovační centrum je určené živnostníkům i zástupcům menších podniků. Záběr aktivit se neomezuje na konzultace.

Zdejší multifunkční sál i přednáškový prostor využívají nejrůznější subjekty k pořádání konferencí, workshopů nebo seminářů. Nájem se žádný neplatí, podmínkou je to, že akce musí být otevřená veřejnosti a také bezplatně. V loňském výčtu jsou desítky takových událostí včetně například veletrhu inovací, semináře Evropské kosmické agentury o laserech nebo workshop o rozvoji kulturních a kreativních průmyslů.

Centrum dokáže nasměrovat

„Samotná myšlenka městského podnikatelského centra se zrodila před pár lety v našem týmu magistrátních úředníků. Vycházeli jsme z toho, že je Praha z hlediska podnikatelských dotací obecně znevýhodněná. A projekt, který shromažďuje velké množství informací z podnikatelské i veřejné sféry, může toto znevýhodnění alespoň částečně eliminovat,“ vysvětlil Jan Dobrovský, který centrum vede z pozice ředitele magistrátního odboru projektového řízení.

Hlavní přínos iniciativy pro jednotlivého podnikatele nebo člověka, který o podnikání uvažuje, je podle Dobrovského v tom, že dokáže nasměrovat. „Nemusíte díky tomu hledat vše složitě na webu. Na druhou stranu ale nejde o podnikatelský inkubátor, který by přímo pomáhal rozjet konkrétní byznysové nápady,“ upozornil Dobrovský před vyvěšeným dlouhým seznamem dotačních možností, na které pražské firmy a živnostníci teoreticky mohou dosáhnout.

Růst firmy ale podle Dobrovského usnadňuje i řada nefinančních nástrojů, se kterými také ve Škodově paláci poradí. Mohou to být možnosti nejrůznějšího mentoringu nebo třeba dlouhý seznam tzv. volných patentů z databáze Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Na tomto seznamu lze najít řadu zajímavých technologií, za jejichž využívání není třeba platit poplatky jejich „vynálezcům“.

Jak celý název napovídá, posláním centra je podpora hospodářského rozvoje zvláště v oblasti inovací. Instituce proto úzce spolupracuje s partnery z oblasti vědy a výzkumu a zaměřuje se na oblasti, které jsou v inovacích vnímané jako současné priority – na umělou inteligenci, „vesmírné“ technologie a mohutně rostoucí kulturně-kreativní průmysly, jako je například video gaming.

Spojujeme různé skupiny

Podle pracovníků centra je v pořádání hromadných akcí výzvou dostat na ně dohromady živnostníky, drobné podnikatele i představitele tzv. start-upů. „Tyto skupiny mají stejné potřeby, ale navzájem se trochu vymezují,“ dodal Jan Dobrovský. V prostorách centra začne navíc tento týden nabízet město cizincům poradenské služby s prací i životem v Praze.

„Každý projekt, který pomáhá rozvíjet a kultivovat podnikání v Praze, považujeme za prospěšný. Podnikatelské centrum k takovým určitě patří,“ komentoval iniciativu Marek Beneš z Hospodářské komory Prahy 1.

ZDROJ: Praha se snaží podporovat podnikatele. Inovační centrum má za sebou první rok