Podporujeme udržitelný rozvoj firem a ESG

Cílem Hospodářské komory Praha 1 je podpořit firmy na Praze 1 při získávání know-how v oblasti udržitelného podnikání.

Udržitelné podnikání je způsob strategického řízení firem, který vychází ze zásad udržitelného rozvoje. Je úzce spojeno s ESG, což je zkratka anglických slov environmental, social a governance. Udržitelně smýšlející firmy, které implementují ESG, do své obchodní strategie zapojují kromě ekonomických i ekologická, sociální a etická hlediska a snaží se být šetrné a přínosné pro společnost. Takové podnikání pomáhá předpovídat a řídit rizika, zajistit stabilitu, snižovat náklady a získávat nové trhy a investory.

Celá Evropská unie navíc směřuje ke klimaticky neutrální ekonomice. V současné době se povinnost sbírat a zveřejňovat data o udržitelnosti týká pouze největších firem, nicméně od roku 2023 vstoupí v platnost nová směrnice, podle které se okruh firem rozšíří. Reportování bude klíčové pro všechny firmy, které si budou chtít zajistit konkurenceschopnost a kapitál pro své dlouhodobé fungování na trhu. Srozumitelná data o udržitelnosti budou rozhodujícím faktorem při získávání zakázek, klientů ale i dotací a úvěrů.

Tomuto tématu se HKP1 věnuje již od roku 2017. V prvních dvou letech byl za podpory Městské části Praha 1 v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti zpracován Manuál společenské odpovědnosti firem a nabízeny konzultace. Koordinátorem tohoto projektu byla společnost Flagship Consulting Ltd., náš člen. Manuál si můžete stáhnout níže ve formátu PDF.

V současnosti je stále možnost využít omezených konzultací se společností Flagship, která je jedinou specializovanou agenturou věnující se tématu firemní udržitelnosti a ESG v České republice.

  Projekt je realizován za podpory Městské části Praha 1

Realizované projekty