„Pečujeme o prostředí a komunitu“

 

Nadační fond Veolia je firemní nadační fond skupiny Veolia v České republice. Od svého založení v roce 2003 „pečují o prostředí a komunitu“. Podporují celostátní i regionální projekty se sociálním a environmentálním zaměřením a projekty s prvkem dobrovolnictví.

Na realizaci vlastních i podporu cizích veřejně prospěšných projektů věnovali již více než 175 miliónů korun. Snaží se být dobrým sousedem ve všech regionech, kde skupina Veolia poskytuje své služby, ať už v oblasti sociální, vodárenství nebo energetice.

 

Projekt realizovaný v roce 2017 na Praze 1

V roce 2017 byl na území MČ Praha 1 podpořen projekt Střediska sociálních služeb Prahy 1, jehož cílem bylo vybudovat relaxační a vzpomínkovou místnost pro seniory v Domě s pečovatelskou službou Týnská. Projekt byl podpořen z nadačního programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život, v rámci kterého je podporpováno pozitivní aktivní stárnutí, mezigenerační soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a nové přístupy k tématu stárnutí.

Senioři – obyvatelé domova DPS Týnská mají zajištěno bydlení v nájemních bytech poskytovaných MČ Prahy 1 a to včetně možnosti využítí stravování a kvalitních pečovatelských služeb. Seniorům jsou nabízeny bezplatné volnočasové aktivity a nejrůznější odborné kroužky.

Většina obyvatel domova se však může přesto cítit osamocena se svými problémy. Mnozí nemají rodiny a přátele. Proto je nutno podporovat rozvoj sousedských vztahů a zlepšovat komunikaci obyvatel v domově, vytvářet rodinné prostředí a zlepšovat tak sociální a duchovní stránku jejich života. Projekt pomohl vytvořit relaxační a vzpomínkovou místnost, která bude využívána pro jejich vzájemné potkávání a komunikaci, a která má za cíl oživit prostory a zpříjemnit seniorům v DPS Týnská život. Nové upravené prostory mohou využívat klienti DPS Týnská také spolu s  jejich přáteli a rodinami.  Na vzhledu a vybavení místnosti se podíleli jak senioři, tak zástupci mladé generace a je tedy výsledkem názorového střetnutí dvou generací.

  

Více o tomto konkrétním projektu i dalších realizovaných projektech v ostatních regionech naleznete na webových stránkách nadačního fondu Veolia.

← ZPĚT