Speciální aplikace usnadní život podnikatelům Prahy 1

15. 6. 2016 | Praha TV

Městská část Praha 1 ve spolupráci s Hospodářskou komorou Praha 1 připravují speciální aplikaci, která má upozorňovat na zábory či jiná omezení na veřejných prostranstvích Prahy 1. Novinka má pomoci nejenom občanům, ale především podnikatelům a živnostníkům.

Smysl této aplikace je velmi jednoduchý. Podnikatelé, kteří se do této aplikace přihlásí získají v dostatečném časovém předstihu informace o chystaných záborech, ale i o jiných omezeních na veřejných prostranstvích v Praze 1. Zajímalo nás také jakou roli v tomto projektu sehrála Hospodářská komora Prahy 1.

“Pan místostarosta Bureš velmi ochotně vyšel vstříc potřebám podnikatelů. Dohodli jsme se na dalším společném postupu, kdy hospodářská komora bude formovat potřeby tak, aby aplikace, které fungují pro obyvatele Prahy 1, byly funkční i pro podnikatele,” řekl Filip Dvořák, místopředseda Hospodářské komory MČ Praha 1.

Nová aplikace je nadstavbou projektu “Chytrá jednička”, jejímž autorem je místostarosta Prahy 1 Richard Bureš. Jeho přání je udělat z městské části Praha 1 “smart city”, to znamená naplno využívat dostupné moderní technologie, které budou du prospěchu občanů.

“V rámci projektu Chytrá jednička se posouváme o kousek dál, tedy do té fáze, kdy chceme tu službu dát občanům a poskytnout jim ty důležité informace, které potřebují, tedy informace o dopravních omezeních, o různých záborech. Aby dostávali informace o tom, co se v jejich okolí děje, co mohou čekat, kde je čeká nějaká překážka,” řekl Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1.

Zatím je jeden z projektů “Smart city” Prahy 1 v určité fázi testování. Aplikace se zkouší a dolaďuje.

“Během léta ji rozšíříme volně, žádáme občany o případné komentáře, kritiku, tak, abychom ji mohli do konce roku spustit úplně vyladěnou na sto procent,” řekl Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1.

Chytrá aplikace určitě usnadní život nejenom občanům, ale především podnikatelům na území městské části Praha 1. Důležité také je, že veškeré informace budou mít s předstihem.

ZDROJ: Speciální aplikace usnadní život podnikatelům Prahy 1