CHYTRÁ APLIKACE USNADNÍ ŽIVOT PODNIKATELŮM

Pravidelně se setkáváme s případy, kdy se podnikatelé musejí potýkat s tím, že se před jejich provozovnou objeví stavební zábor, výkop či jiná omezení, která mají negativní dopad nejen na ně samotné, ale také na jejich zákazníky. V současnosti neexistuje žádný systém aktivního varování, který by na potenciální problémy upozorňoval. Tento problém má dopad také na drobné řemeslníky, zásobovací a stěhovací služby, stavební firmy a na další, kteří pravidelně řeší situace, kdy po příjezdu na místo výkonu jejich práce nemají – např. z důvodu záboru parkovacích míst – kde odstavit své vozidlo, složit nebo naložit potřebný materiál apod.

Proto přicházíme s ideou speciální aplikace. Podnikatelé, kteří se do aplikace přihlásí, získají v dostatečném časovém předstihu informaci o chystaných záborech a jiných omezeních na veřejných prostranstvích v Praze 1. Předem se tak budou moci na tuto situaci připravit, případně informovat zákazníky. Aplikace by na zábory a jiná omezení měla upozorňovat aspoň s týdenním předstihem.