REVITALIZACE LOKALITY NA POŘÍČÍ

Naše aktivita týkající se revitalizace ulice Revoluční zaujala vlastníky domů a podnikatele z lokality Na Poříčí, kteří nás oslovili s návrhem na spolupráci. Jejím cílem bude dosažení rekonstrukce ulice Na Poříčí a přilehlých ulic obdobným procesem jako v případě Aliance Revoluční.

Již v roce 2009 vypracoval ateliér TaK Architects na základě objednávky Městské části Praha 1 studii rekonstrukce ulice Na Poříčí. Ulice Na Poříčí je dnes příkladem, kdy namísto městského bulváru vznikla nevzhledná ulice. Veškerý provoz se odehrává na nepřehledném, komunikačně často i kolizním prostoru. K tomu neuvěřitelný nepoměr ikonických budov, které tuto třídu lemují, jako vystřižených z učebnice architektury.

Hlavní myšlenkou návrhu je proto především vytvoření jasné osnovy, částečné odklonění dopravy, vytvoření většího podílu ploch pro pěší, jejich úprava ve smyslu pobytového komfortu, doplnění zeleně a mobiliáře, popisuje východiska a principy řešení studie architekt Marek Tichý. Krátce po jejím dokončení se vyměnila vláda a projekt usnul. Navíc zde vznikl jistý rozpor v názoru na nové řešení dopravy. Městská část Praha 1 také postrádala silný názor místních, práce na studii byly zastaveny.

Nyní se snad blýská na lepší časy. Hospodářská komora Praha 1 aktivně podpořila aktivitu místních vlastníků a podnikatelů, kteří se chopili iniciativy a nyní shromažďují názory na to, jak by se měla lokalita změnit. Celá komunikace je zastřešena značkou goflorenc, která symbolizuje silné aspekty, kterými tato lokalita disponuje – je spojnicí dvou stanic metra B a směřuje z překrveného náměstí Republiky k dopravnímu uzlu Florenc. Navíc nový potenciál a příležitost skýtá aktuální rozhodnutí městské rady o umístění Slovanské epopeje na Těšnově.

Ve druhé polovině 2017 se předpokládá, že na základě vyhodnocení tazatelské akce povede účelové sdružení goflorenc s podporou Hospodářské komory Praha 1 dialog s Městskou částí Praha 1 s cílem studii dokončit v souladu s prioritami místních.

Následně by se pokračování v investičním procesu mělo ujmout hl. m. Praha a zadat práce na získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Celý proces by měl být završen efektivní rekonstrukcí, která by měla proběhnout v nezbytně potřebném čase.