MÉNĚ BYROKRACIE PRO PROVOZOVATELE PŘEDZAHRÁDEK

Provozovatelé restaurací a kaváren, kteří mají svou provozovnu v centru Prahy, dlouhodobě upozorňují na problémy spojené s neuvěřitelným papírováním okolo předzahrádek. Trápí je zejména dvě skutečnosti. Každý rok musí pro svou předzahrádku znovu získávat povolení, a to i v případech, že z jejich strany nedošlo oproti minulému roku k žádným změnám. Rozsáhlý administrativní proces pokaždé vyžaduje získání celé řady „razítek“ na mnoha různých místech. Celá procedura je také poměrně časově zdlouhavá. Druhým problémem je pak celková výše plateb za plochu, kterou daná předzahrádka zabírá. Za místní poplatek Městské části Praha 1 a za nájemné Hlavnímu městu Praze platí provozovatelé předzahrádek v centru Prahy nesrovnatelně více než v jiných evropských metropolích.

Řada provozovatelů na zmíněné problémy již v minulosti upozorňovala a snažila se o změnu. Vždy však šlo víceméně o individuální aktivity jednoho, v lepším případě několika málo podnikatelů, které z různých důvodů ztroskotaly. Hospodářská komora Praha 1 proto oslovila podnikatele, kterých se tento problém týká, s nabídkou společného postupu.

Cílem Hospodářské komory Praha 1 je vyvolání diskuze mezi podnikateli a úřady a především formulace a prosazení takového řešení, které bude výhodné pro všechny strany.

V této oblasti již došlo k prvnímu zlepšení, kdy Hlavní město Praha upustilo od každoroční povinnosti obnovovat nájemní smlouvy a od letošního roku jsou uzavírány smlouvy na dobu neurčitou. Na naši aktivitu již reagovali představitelé hlavního města i městské části, když potvrdili zájem o spolupráci na zlepšení podmínek pro znovuvyřizování žádostí, ovšem shodně ji podmínili zapojením přesvědčivého počtu podnikatelů do projektu.