CHCETE SE STÁT ČLENEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PRAHA 1?

Informujte nás o svém zájmu o členství na e-mailu info@hkpraha1.cz. Do zprávy uveďte název společnosti, kterou chcete registrovat a kontaktní osobu, se kterou přihlášení dokončíme. Naše asistentka vyřeší vše potřebné.

Žádost o přijetí nového člena projedná představenstvo, následně žadatele o členství seznámí s výsledkem prostřednictvím kontaktního e-mailu a zašle mu výzvu k úhradě členského příspěvku na jím určený e-mail.

Do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě členského příspěvku je nezbytné členský příspěvek uhradit. Následně Vám bude zaslán účetní doklad.

Po úhradě příspěvku je nový člen zapsán do seznamu členů Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Hospodářské komory Praha 1.

Člen přijatý za člena u jiné složky Hospodářské komory se může rozhodnout, že bude jako kmenový člen registrován u Hospodářské komory Praha 1. Člen, který je registrován jako kmenový člen u jiné složky hospodářské komory, se může stát nekmenovým členem Hospodářské komory Praha 1.

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailu info@hkpraha1.cz nebo telefonu +420 774 209 308.