ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTI OVLIVŇUJÍCÍ PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ PRAHY 1 POVAŽUJEME

  • problematiku dopravy a dopravních vztahů, řešení podmínek pro vjezd do centra města a kapacit a podmínek pro parkování,

  • úbytek místních obyvatel jako stabilního okruhu zákazníků a „umrtvování“ území Prahy 1 omezujícími nařízeními,

  • odchod významných zaměstnavatelů z centra města a tím i jejich zaměstnanců jako bonitních zákazníků,

  • potřebu neustále zlepšovat kvalitu uličního interiéru – změna povrchu chodníků, méně hlučný povrch vozovek, výsadba nových stromů,

  • minimalizaci záborů veřejného prostranství,

  • nedůsledný přístup k osobám porušujícím pravidla veřejného pořádku,

  • skutečnost, že stát i hl. m. Praha dlouhodobě nejsou schopni rozhodnout o využití mnoha prázdných budov v jejich vlastnictví a poskytnout je k podnikání, a že v centru působí mnohé státní instituce v budovách, které by stát mohl vhodněji nabídnout k podnikatelským aktivitám,

  • liknavý přístup orgánů státní správy, které benevolentním přístupen k nezákonnému postupu některých podnikatelů implicitně ztěžují podmínky pro podnikání těch, kteří investují značné finanční částky ke splnění zákonných požadavků, a tak umožňují některým neférové soutěžní postavení,

  • nové podnikatelské aktivity, které napomáhají zvyšování standardu Prahy 1 jako centra moderního evropského města v souladu s historickou tradicí jeho přetváření.