Sekce dopravců

Sekce dopravců v cestovním ruchu Hospodářské komory Praha 1 vznikla s cílem spojit podnikající subjekty v této oblasti a posílit jejich podnikatelské aktivity a jistoty. Sdružuje především firmy pořádající okružní jízdy Prahou, prohlídky Prahy, projížďky lodí nebo výlety mimo Prahu. Ke společným jednáním jsou dále zváni představitelé významných organizací a odborníci působící v této oblasti.


Činnost sekce:

1. Řešení aktuálních trendů, příležitostí i problémů oboru

2. Sdílení informací o novinkách, záborech, uzavírkách, rekonstrukcích, změnách legislativy na úrovni MČ Praha 1 či hlavního města Prahy apod.

3. Podpora vzniku efektivní legislativy na všech úrovních (zákony, vyhlášky, nařízení apod.) v oboru a jejího vymáhání

4. Rozvoj férového a transparentního prostředí pro podnikání a práci v oboru

5. Vzdělávání a profesionalizace

6. Hledání kompromisů umožňujících efektivní a rentabilní podnikání v oboru s ohledem na další potřeby centra Prahy a obyvatel zde žijících