Sekce reklamy

Sekce sdružuje subjekty působící v oboru tradiční (venkovní, tisk, TV a rozhlas) i digitální reklamy.


Činnost sekce:

1. Řešení aktuálních trendů, příležitostí i problémů oboru

2. Poradenství a konzultace

3. Sdílení informací o novinkách, změnách legislativy apod.

4. Podpora vzniku efektivní legislativy na všech úrovních (zákony, vyhlášky, nařízení apod.) reklamy

5. Rozvoj férového a transparentního prostředí pro podnikání a práci v oboru

6. Vzdělávání a profesionalizace