AIRBNB: PODNIKATELSKÁ ŠANCE (ZATÍM) BEZ JASNÝCH PRAVIDEL

Airbnb je jednou z forem sdílené ekonomiky, která prostřednictvím webové aplikace celosvětově propojuje pronajímatele a zájemce o ubytování. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších startupových projektů, který dynamicky roste a rozvíjí své služby. Ačkoliv původní myšlenkou bylo zprostředkovat krátkodobé a levné ubytování formou spoluužívání bytu, nyní se prostřednictvím této aplikace nabízí také exkluzivní či dlouhodobé ubytování ve volných bytech.

Airbnb jako forma výdělku oslovila mnoho vlastníků bytů. Anonymita a nekomplikovaný způsob tohoto podnikání ale přináší i některá úskalí: problematický výběr místních poplatků a daní, požadavky na elektronickou evidenci tržeb, narušování sousedských vztahů v bytových domech, bezpečnostní riziko a další.

Zájem mezi klienty je logicky především o ubytování v turisticky atraktivních lokalitách. Největší nabídka i poptávka v České republice je soustředěna do Prahy, s největší koncentrací nabídky a výší obratu v historickém a turisty zatíženém centru města. Díky těmto ukazatelům a znalosti konkrétních výtek směřujících proti Airbnb a třecích ploch disponujeme přesvědčivými argumenty a poznatky, abychom byli schopni napomoci při nalezení férových podmínek.

Cílem Hospodářské komory Praha 1 je zprůhlednění tohoto typu podnikání tak, aby byly jeho podmínky definovány stejně, jako pro standardní poskytovatele služeb a aby neúměrně nezatěžovalo své okolí.