HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 PŘEDSTAVILA KODEX ŘÁDNÉHO UBYTOVATELE

Kodex řádného ubytovatele v deseti bodech shrnuje zákonné i etické podmínky pro poskytovatele ubytování v hlavním městě.

Zveřejněním kodexu se Hospodářská komora Praha 1 snaží definovat standardy ubytování v Praze. Nejedná se o hotely, ale obracíme se především na poskytovatele sdíleného ubytování, které v poslední době nemá nejlepší pověst. Jedná o otevřenou výzvu všem, kteří chtějí podnikat férově a bez zbytečných negativních dopadů na okolí. Dokument je koncipován jako otevřený, v čase bude doplňován, a to i na základě podnětů samotných ubytovatelů i představitelů veřejné správy. Cílem Hospodářské komory Praha 1 je shromáždění všech povinností, které se mohou ubytovatelů týkat.

Kodex rekapituluje zákonné povinnosti ubytovatele a přehledně shrnuje základní okruhy, jak se korektně pohybovat v dané oblasti podnikání. Jedná se například o komunikaci se sousedy sdíleného ubytování, ale například i o to, jak ubytované co nejlépe informovat o jejich právech a povinnostech.

Hospodářská komora Praha 1 se problematikou sdíleného ubytování v Praze zabývá dlouhodobě a vznik kodexu je pouze jedním z výsledků její činnosti. Ve spolupráci s Úřadem Městské části Praha 1 byl upraven i formulář sloužící pro ohlášení povinnosti ubytovatele k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Formulář je nyní přehledný jak pro ubytovatele, tak pro úředníky, kteří evidenci provádějí. Údaje z formuláře poslouží k přesnější identifikaci těch, kteří svou povinnost řádně splnili a tím usnadní úředníkům identifikaci těch, kteří podnikají neférově.