NOVÁ REVOLUČNÍ ULICE I ÚTOČIŠTĚ SLOVANSKÉ EPOPEJE

Revoluční ulice je směrem od Štefánikova mostu pomyslnou vstupní bránou do centra staré Prahy. Bohužel, jak svým vzhledem tak také funkčností tomu rozhodně neodpovídá, je poslední z ulic tzv. hradebního okruhu, která není rekonstruována. Už samotný pohled do ulice od Dvořákova nábřeží nabízí neutěšený pohled, který je korunován obtížně přístupným parčíkem, který až do roku 1999 tvořil zázemí pomníku J. Švermy. Obyvateli ani turisty není využíván. Naopak je oblíbeným útočištěm pro bezdomovce, kteří svým celodenním a zvláště nočním pobytem tuto lokalitu ještě více znehodnocují. Na části tohoto pozemku do roku 1940 stávaly Eliščiny lázně, stejně jako na pozemku ležícím přes ulici Lannova, který přiléhá k slepé štítové zdi kdysi druhého domu v Revoluční ulici. Ten je v posledních letech objektem polemiky, zda má ustoupit novostavbě. Dlouhodobá snaha Městské části Praha 1 proměnit v současné době nevzhlednou ulici v atraktivní bulvár doposud narážela na řadu různých problémů. Po mnoho let čekala na výstavbu kolektoru. Tento záměr byl městskou radou ukončen v roce 2015. Proto lze aktivně uvažovat o radikální změně povrchů. Celá ulice přitom od svého začátku u Štefánikova mostu až po náměstí Republiky nabízí obrovský potenciál, a to jak pro podnikatele, obyvatele v okolí, tak také pro turisty.

Svým úsilím chceme přispět k tomu, aby se současná podoba Revoluční ulice radikálně změnila a stala místem odpovídajícím svému významu. Logicky se stane zajímavějším pro firmy a podnikatele. Povrchy v celé délce by měly být rekonstruovány, rozšířen novoměstský chodník, na staroměstské straně by mělo vyrůst stromořadí.

Významný potenciál pro povznesení celé ulice nabízí možné využití prostoru tzv. Švermova parčíku. Pokud by byl zastavěn veřejnou budovou s nadměstskou náplní, stala by se tato budova gravitačním bodem, ke kterému by směřovaly kroky Pražanů i návštěvníků. Toto prokrvení by významně přispělo k podpoře zkvalitnění uličního parteru. Proto chceme prosadit myšlenku, aby se tato stavba stala zázemím výstavní galerie pro kulturní památku Slovanská epopej, která po mnoho desetiletí marně hledá místo pro trvalou expozici.

Nové povrchy, nový dům na nároží s Lannovou a zejména galerii pro Slovanskou epopej vnímáme jako důležitý faktor pro vznik opravdového bulváru, kterým by se celá Revoluční ulice měla v nejbližších letech stát.

Související projekt